energy efficiency

Рејтинг на корисник: 5 / 5

Активна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвезда

Светот веќе одамна го зафати “зелениот” бран, сé повеќе се инвестира во енергетски ефикасни системи, со кои се заштедува енергија, а истовремено се заштитува околината. Во Македонија во последно време се забележува подигнување на свеста за значењето на енергетски ефикасните системи, и нивната улога во заштитување на околината. Едноставна дефиниција за енергетска ефикасност би била онаа која упатува на користење на помалку енергија за да се овозможи иста услуга, без притоа да се намали комодитетот.

Контакт информации

МЕПРИНГ СЕРВИСИ ДООЕЛ

Јуриј Гагарин 73б

1000, Скопје Р.С. Македонија

Phone: +389 2 30 90 701

Email: mepserv@t.mk

Мепринг сервиси

Проектирање и изведба на системи за греење, ладење и климатизација Проектирање и изведба на BMS системи за автоматско управување (Building Management Systems) Дистрибуција и продажба на опрема Сервисирање и одржување на системи за греење, ладење, климатизација и BMS Паметни куќи Далечински надзор и управување Енергетски мониторинг Енергетска ефикасност Консултантски услуги.