Контакт информации

МЕПРИНГ СЕРВИСИ ДООЕЛ

Јуриј Гагарин 73б

1000, Скопје Р. Македонија

Phone: +389 2 30 90 701

Fax: +389 2 30 90 703

Email: mepserv@t.mk

Мепринг сервиси

Проектирање и изведба на системи за греење, ладење и климатизација Проектирање и изведба на BMS системи за автоматско управување (Building Management Systems) Дистрибуција и продажба на опрема Сервисирање и одржување на системи за греење, ладење, климатизација и BMS Паметни куќи Далечински надзор и управување Енергетски мониторинг Енергетска ефикасност Консултантски услуги.