За нас

Почетоците на МЕПРИНГ СЕРВИСИ датираат уште од 1993 година.
МЕПРИНГ СЕРВИСИ е инженеринг компанија ориентирана кон обезбедување на комплетни интегрирани решенија, кои ги обединуваат во една целина:
системите за греење, ладење, климатизација
системите за автоматско управување,
енергетскиот дел за нив.
Проектирање и изведба на системи за греење, ладење и климатизација
Проектирање и изведба на BMS системи за автоматско управување (Building Management Systems)
Дистрибуција и продажба на опрема
Сервисирање и одржување на системи за греење, ладење, климатизација и BMS
Паметни куќи
Далечински надзор и управување
Енергетски мониторинг
Енергетска ефикасност
Консултантски услуги
Компанијата има воспоставено систем за управување со квалитет ISO9001 и систем за управување со околина ISO14001.
Исто така, поседува лиценци за изведба и проектирање на градби.
Постојано се вложува во обука и унапредување на вработените.
Мепринг сервиси располага со инженерски кадар од областа на машинство и електротехника, со овластувања за проектирање, изведба и надзор. Техничкиот кадар е обучен и сертифициран за ракување и сервисирање на ладилна опрема.

23000

Клиенти

3500

Инсталирани производи

560

Завршени проекти

80

Партнери низ светот

Контакт информации

МЕПРИНГ СЕРВИСИ ДООЕЛ

Јуриј Гагарин 73б

1000, Скопје Р.С. Македонија

Phone: +389 2 30 90 701

Email: mepserv@t.mk

Мепринг сервиси

Проектирање и изведба на системи за греење, ладење и климатизација Проектирање и изведба на BMS системи за автоматско управување (Building Management Systems) Дистрибуција и продажба на опрема Сервисирање и одржување на системи за греење, ладење, климатизација и BMS Паметни куќи Далечински надзор и управување Енергетски мониторинг Енергетска ефикасност Консултантски услуги.